Intern Reglement TWINS CLUB 2024 

 

     1. Lidmaatschap is individueel, per duo of per familie en wordt op jaarbasis afgesloten.

het lidmaatschap van Twins Club loopt over één jaar en is persoonlijk: het loopt van 1 januari tot 31 december in het jaar waarin het lidgeld is overgemaakt. De prijzen van het lidmaatschap kunnen op de site worden afgelezen. De club gedoogt in, elk jaar volgend op het lidmaatschap, de ledenvoordelen (berging en behoud kooi) tot 21 maart. 

De correcte prijzen van lidmaatschap 2024 zijn vermeld op het online inschrijfformulier en in het Twins Magazine 2023-2024.   Het secretariaat volgt een correcte berekening en betaling op.

De clubactiviteiten en hun prijzen worden via de websites, via het clubmagazine en via e-mails aan de leden overgemaakt.

De webcam en het weerstation zijn beschikbaar en functioneel vanaf 31 maart 2019.  

Clubnieuws wordt via TWINS NewsletterFacebook, X en Instagram overgemaakt. Essentiële informatie voor alle leden wordt altijd per newsletter en sociale media doorgestuurd. Inhoud op sociale media worden door het bestuursorgaan opgevolgd. Wie niet conform de waarden en normen van Twins Club en in naam van Twins Club communiceert wordt hierop gewezen.

 

     2. Dagverblijf in de beachclub.

Wie geen lid is van de club kan een tijdelijk lidmaatschap afsluiten. Gedurende één dag heeft hij of zij dan dezelfde voordelen als leden in de beachclub. De prijzen en voorwaarden voor daglidmaatschap zijn in de brochure vermeld. Dagleden plus kunnen hun dagverblijf aanvullen met lessen; prijzen van het surplus zijn in de brochure vermeld. 

Bij het afsluiten van het daglidmaatschap (Shortstay) is een Twins strandlaken voorzien (tegen een waarborg). Zij gebruiken hun strandlaken om de ligbedden, stoelen en/of Fatboys te beschermen (en duiden hun daglidmaatschap).

De dagleden zijn niet verzekerd tijdens het watersporten en krijgen geen lidkaart van de club.

Gasten die zich niet melden aan de beachmaster en gebruik maken van clubmaterialen (ligstoelen, sportmaterialen, surfboards, BBQ-zone ed..) worden daglid en betalen de bijhorende vergoeding.

 

      3. Gebruik van het CLUBHUIS en kortingen in de strandbar

Gebruik van het clubhuis en de surfers bar.

Het clubhuis is vrij toegankelijk voor leden tijdens de openingsuren.  De Peak Lounge is facultatief open voor leden (gebruik MICE heeft voorrang).

Bij verhuring of voorbereiding op huur door bedrijven of groepen is de Peak Lounge niet beschikbaar voor leden. Leden hebben dan geen toegang tot de Peak Lounge en/of de boventerrassen.  Raadpleeg hiervoor de Bar Coördinator (Nathalie).

Eigen dranken, picknick of (bestel)maaltijden ZIJN NIET TOEGELATEN in het Clubhuis of op de terrassen van het Clubhuis. Leden hebben aan de bar geen voorrang in bediening tov gasten.

Honden en wetsuits zijn toegelaten op alle terrassen en in de bar beneden, maar zijn NIET TOEGELATEN in de Peak Lounge.

Roken is enkel toegelaten op de benedenterrassen. In alle andere ruimtes is ROKEN NIET TOEGELATEN.

Leden kunnen snacks, (bestel)maaltijden en eigen dranken gebruiken in de SO-LEDEN (Pergola) zone gebruiken.  De  leden nemen hun vuilnis mee naar huis en kuisen de tafels na gebruik.

Kortingen in de strandbar: All-in Leden krijgen 20% SURPLUS OP DE STORTINGEN OP DE PERSOONLIJKE REKENING; zij kunnen dit pas doen nadat hun ledenbijdrage is overgemaakt.  Jongeren onder 16 jaar kunnen geen rekening openen in de bar en kunnen geen alcohol bestellen. (ook niet wanneer de ouders op het terras zitten).

Via hun rekening kunnen leden consumeren zonder centen-op-zak; alleen stortingen als veelvoud van € 25,- euro kunnen op de barrekening worden gestort (cash of met kaart/gsm)

Elk lid krijgt na afname van zijn rekening een ticket met vermelding van de “huidig saldo”. Die print wordt door leden verplicht opgevraagd aan de kassa. Zo houden de leden zicht op hun consumptiegedrag in de bar.

In geen enkel geval worden kredieten aan de bar toegestaan; bij onvoldoende provisie dient U cash te betalen, hierop wordt geen korting meer verrekend.

Twins Club adviseert het gebruik van bankkaarten (of Apple/Google Pay), bij voorkeur geen Payconiq. Cash blijft toegelaten.

 

       4.  Gebruik van de beachclub door leden.

LEDEN HEBBEN VRIJ EN EXCLUSIEF TOEGANG TOT DE BEACHCLUB.

Nieuw in 2024: Elk volwassen Twins lid krijgt een Twins strandlaken. Het strandlaken dient als bescherming voor de ligzetels, stoelen en Fatboys maar ook als herkenningsmiddel van de leden. Neem het strandlaken dus altijd mee bij een bezoek aan het Beachhouse.  Grootouders, binnen een gezin ingeschreven, betalen een surplus tot volwaardig lid als zij een handdoek willen.

De leden kunnen vrij gebruik maken van de materialen van de beachclub: windzeilen met ligstoelen, ligbedden en klein recreatiegerief. We houden het graag mooi en rustig dus zijn eigen parasols of ligzetels NIET toegelaten. Het materiaal blijft ook steeds binnen de afgebakende zone van de club. 

Gebruik van het Twins strandlaken op de ligbedden of stoelen en het na gebruik terugplaatsen van de ligbedden is verplicht.  

Natte pakken op de ligbedden en ligstoelen zijn uitgesloten. Jongeren, als student of als kind/jongere ingeschreven in het gezin, gebruiken geen ligbedden en ontvangen geen handdoek.

Leden maken vrij gebruik van de FATBOYS. Het is niet toegelaten om te consumeren of te drinken in de fatboys.

 

      5. Gebruik van de sportmaterialen:

Leden kunnen kites, speedsails, landboards, golfsurfboards, sups en kayaks vrij maar zorgvuldig gebruiken. De beachmaster oordeelt over het correct en respectvol gebruik. Onzorgvuldig en opportunistisch gebruik kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van gebruik. 

Leden vanaf 14 jaar kunnen patin à vela en zeilwagens gebruiken tegen een vergoeding (prijzen worden meegedeeld), indien zij het basisniveau surfen of zeilen hebben behaald (basisniveau pasjes). Wie het basisniveau niet heeft, wordt begeleid door een ervaren surfer of zeiler (ouder of lesgever).

De Rafts, Giant Sups en Windsurfboards kunnen alleen door trainingsteams, scholen en groepen worden gebruikt. Leden kunnen hier dus geen gebruik van maken. De trainingsteams hebben voorrang in gebruik van short- en longboards, sup-boards en windsurf-boards (de leden wachten af tot einde training).

Klein recreatiegerief en kinderspeeltuigen zijn vrij in gebruik: alle gebruikte materialen worden aan de beachmaster terugbezorgd of in de speelgoed kabine terug geplaatst.  

Gebruik van materiaal wordt altijd aan de beachmaster gevraagd. 

 

      6. Gebruik van wetsuits en reddingsvesten :

Vrij gebruik van wetsuits en reddingsvesten: wetsuits worden vrij gebruikt door deelnemers aan de trainingsteams en programma's "Out 4a Day" en door jongeren tijdens de stages of op schoolsportdag: na gebruik wordt de wetsuit uitgespoeld en teruggehangen op de plaats.  

Er is GEEN VRIJ GEBRUIK van wetsuits door leden. Wie een wetsuit van de club gebruikt, betaald € 10,- aan de beachmaster. De beachmaster staat open voor vrij gebruik door nieuwe of startende leden en adviseert de aankoop van een eigen wetsuit.

Alle leden en dagleden kunnen vrij gebruik maken van de reddingsvesten van de club. Gebruik van een reddingsvest wordt aan de beachmaster gemeld.

 

       7. Verzekering leden:

Alle leden worden aangesloten bij de Wind- en Watersport Federatie en zijn verzekerd voor surfen en zeilen in al zijn disciplines.  Zij houden zich aan de vigerende wetgeving.  Grootouders worden facultatief aangesloten (enkel zij die nog actief watersporten).

Aansluitend op de verzekering krijgen alle leden een wedstrijdlicentie voor deelname aan officiële wedstrijden: deze licentie wordt door de federatie per e-mail overgemaakt. Check dus zeker ook je SPAMbox. 

 

       8.  Gesloten beachclub - REDDINGSDIENST

De beachclub en school zijn gesloten en sportmateriaal van de club kan niet worden verhuurd, indien op het strand meer dan 23 knopen wind staat (vanaf zes Bf. dus).

De club is 7/7 open bij mooi weer tussen Pasen en Herfst. Contacteer het secretariaat voor openingsuren in voor- en najaar.  Tijdens de zomervakantie (juli & augustus) sluit de school om 19u.  Alle clubmaterialen zijn dan geborgen.  Informeer bij de beachmaster.

De Reddingsboot (+ voertuig) is stand-by aan de waterlijn en tijdens alle weekends tussen Pasen en Herfst.  In de zomermaanden juli en augustus is de Reddingsboot elke dag stand-by (stand-by staat voor inschakelen reddingsdienst binnen de 5 minuten - de club voert een vlag - VHF 13).

Bij continue regen en stormweer bijft de beachclub gesloten en is er ge

Bij een GESLOTEN Beachclub zal elk lid zorgen voor communicatie met het land tijdens het surfen of zeilen. Indien de club OPEN is maar de reddingsdienst niet kan verzekeren (boot en/of voertuig niet beschikbaar) wordt een blauwe vlag gestreken en doet de club beroep op IKWV (gemeentelijke reddingsdienst) of MRCC (kustreddingsdienst op 059/701000 - VHF 16).

Check bij twijfel of de club open of gesloten is via de webcam/weerstation.

 

       9. Klachten

Klachten van leden over de sportieve werking of over het clubpersoneel worden aan het bestuursorgaan (op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) overgemaakt: de club houdt eraan een antwoord binnen de week over te maken.  Klachten van grensoverschrijdend gedrag worden direct aan het API overgemaakt (op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In conflict situaties vallen personeel, crew en bestuur terug op de statuten en het intern reglement van de club. Leden die zich niet naar het intern reglement schikken, worden door de crew of bestuur verwittigd. Bij herhaalde overtredingen kan het lidmaatschap bij beslissing van bestuur worden ontnomen. Dit wordt per schrijven aan het betreffende lid overgemaakt zonder financiële compensatie voor het in het werkingsjaar gestorte lidgeld. 

 

      10. Veilig gedrag tijdens het sporten - REDDINGSDIENST

Alle sporters volgen ten allen tijd de richtlijnen van TWINS CREW op (vlag aan de seinmast voorzien) en houden zich aan de vigerende decreten.

Kinderen tot 12 jaar mogen nooit alleen sporten in zee, moeten altijd door en onder verantwoordelijkheid van hun ouders worden begeleid tijdens het spelen of surfen in de branding.

Jongeren tussen 12 en 14 jaar die geen stage op de club hebben gevolgd of geen brevetten in windsurfen en/of zeilen hebben, moeten door en onder verantwoordelijkheid van hun ouders worden begeleid tijdens het beoefenen van watersporten in de clubzone.  Jongeren vanaf 12 die deel uit maken van een trainingsteam kunnen, na toelating door hun coach, zonder begeleiding van hun ouders sporten op zee.  Bijkomende voorwaarde is dat altijd met minstens 2 jongeren samen wordt gesport.

Bij rode vlag in de badzone kunnen watersporters geen zee kiezen. De club kan bij groene vlag surfers of zeilers die onvoldoende bekwaam zijn, verbieden om op het water te gaan. 

Twins Club plaatst, net als alle andere strandclubs, géén redder aan de waterlijn. Indien een onveilige situatie wordt vastgesteld wordt de beachmaster onmiddellijk verwittigd, hij beoordeeld de situatie en bepaalt de aard van de tussenkomst.

 

      11.  Betalingen van sportieve dienstverlening door Twins Club vzw

Alle betalingen van lidgelden, deelname aan sportkampen, schoolsportdagen en groepsarrangementen via overschrijving of online (ism Ingenico en ism Webhero) gelden volgende regelingen voor herroeping/terugbetalingen:

Op de bijdrage voor LIDMAATSCHAP van een sportclub is GEEN HERROEPING toegelaten. Wie om medische of andere reden na het afsluiten van zijn lidmaatschap geen verder gebruik kan maken van de aangeboden service kan geen aanspraak maken op een volledige of gedeeltelijke terugstorting van zijn ledenbijdrage

Op de bijdragen voor deelname aan de SURFCAMPS voor jongeren is HERROEPING MOGELIJK. De club zal bij ongeschiktheid om medische reden (verplicht overmaken van een medisch attest) 75% van de bijdrage terugstorten bij een opzeg op meer dan één maand voor aanvang van de stage. Wie op minder dan één maand zijn deelname aan een camp opzegt om medische reden krijgt 60% teruggestort.

Op de voorschotten van DAGARRANGEMENT is GEEN HERROEPING mogelijk. Indien na boeking en overmaken van het voorschot een activiteit wordt opgezegd, zal het voorschot niet worden terugbetaald.

 

      12.  Regelingen voor gebruikers van kooien/boxen in het Beachhouse

De boxen kunnen alleen door leden worden gehuurd; bij ingebruikname zijn lidgeld en huurgeld kooi op de rekening van Twins Club overgeschreven. Elke huur loopt over één seizoen en eindigt telkens op 21 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de huur is betaald.

De boxen worden alleen met clubsloten afgesloten; het nummer is door de eigenaar én de beachmaster gekend en is genoteerd op dit reglement. Eigen aangebrachte sloten zullen, zonder dat de huurder een vergoeding kan vragen, door de beachmaster worden verwijderd.

Het aanbrengen van schrijfsels, belettering of bestickering is niet toegelaten. In de kooi mag een eigen inrichting worden voorzien die zonder schade aan de wanden kan worden verwijderd. Wie stickers op de kooi aanbrengt, wordt gevraagd ze te verwijderen.

De huurder brengt per mail de inventaris van zijn kooi over op het secretariaat; het stockeren is exclusief voor zeil- of surftuigen en voor technische outfits; stockage van speelgoed, vuurpijlen, strandgerief (parasols), doping en voedsel is niet toegelaten. De beachmaster zal op eigen initiatief dit soort materialen uit de kooien verwijderen. De huurder kan hiervoor geen schadevergoeding vragen.

De huurder kan zijn box delen met maximaal één ander lid; beide leden brengen het secretariaat hiervan op de hoogte. De inventaris van het materiaal is opgesplitst onder beide leden. 

Er is door de club een verzekering tegen brand en storm afgesloten en er zijn camera's op de inkomdeuren opgesteld met 24/24u opnames. Er is géén verzekering tegen diefstal en waterschade: leden kunnen hiervoor desnoods zelf initiatieven nemen. De brandverzekering impliceert een inventaris van alle materiaal in de kooien.

De toegang via een eigen badge kan voor leden. De badges wordt elk jaar geactiveerd na het betalen van het huurgeld: voor die activatie wordt € 25,- op jaarbasis betaald. Voor een eerste badge of bij verlies van de badge wordt € 20,- waarborg gevraagd. De toewijzing van de kooi, de activatie van de badge en het verkrijgen van een slot is op het strand en in overleg met de Sporttechnisch Coördinator. 

Elk lid sluit zijn kooi en de toegang tot de. kooien.  Denk eraan als je als laatste het strand verlaat.

Wie zich niet aan het reglement houdt, wordt hierover aangesproken; indien het reglement blijvend wordt overtreden zal een ingebrekestelling worden overgemaakt en dient de kooi te worden ontruimd. Hierbij wordt geen terugbetaling van (een deel van) het huurgeld voorzien.

De actieve leden hebben toegang tot het sanitair en de douches; de toegang tot de douches en toiletten wordt door de club geregeld: de warme binnendouches worden bij mooi en warm weer worden afgesloten (de nieuwe stranddouches zijn altijd beschikbaar).