ClubBestuur

Twins Club vzw - STATUTEN

Publicaties in het belgisch staatsblad :

Eerste publicatie van onze statuten dd 22 april 1986 (registratienr. 11.370 – 86)

Wijzigingen en herverkiezingen bestuurders op 7 mei 1987 (nr. 6577) – 25 mei 1989 (nr.6141) – 15 jan 2002 (nr. 768) -  jan 2006) - 21 maart 2021

De huidige statuten zijn neergelegd op de griffie van koophandel te Brugge op 30 september 2021 en zijn gepubliceerd op 7 oktober 2021.

Volgende bestuurders zijn nu benoemd conform de statuten : Johan Kindt, Patrick Kindt, Bruno Vanoverbeke, Verhaeghe Hilde, Casier Stefaan, Tim Philippé, Noémie Wouters, Jill Vanacker, Werner Dietvorst, Maarten Gielen en Verstraete Steven.

Johan Kindt is voorzitter van de Raad van Bestuur, Noémie Wouters is penningmeester, Patrick Kindt is secretaris, Jan Albert is commissaris (niet-bestuurder) en Fernand Casier (mede-oprichter van de club) is ere-lid.

De statuten worden in 2024 herschreven conform het WVV en worden, samen met de nieuw verkozen leden van de Algemene Vergadering en van het Bestuursorgaan, gepubliceerd in de loop van het najaar 2024.  Nieuwe bestuurders vanaf 1 januari 2024 zijn Nick De Wannemaecker, Tom Tanghe en Werner Roelen.