Mission Statement

Twins Club wil zoveel als mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen motiveren tot buiten sporten.  De uitvalbasis van Twins Club is het strand van Bredene waar zij alle disciplines van surfsporten (en fietsen) in verschillende organisatievormen het hele jaar wil concipiëren, organiseren en begeleiden. Out of Home focust onze club op deze en andere surfsporten (ski - snowboard) binnen gelijkaardige doelen.

Twins wil haar doel op professionele, aangename en veilige wijze organiseren en kan hiertoe alle middelen, in eigendom of huur, verwerven of gebruiken.

 

 

ClubBestuur

Twins Club vzw - STATUTEN

Publicaties in het belgisch staatsblad :

Eerste publicatie van onze statuten dd 22 april 1986 (registratienr. 11.370 – 86)

Wijzigingen en herverkiezingen bestuurders op 7 mei 1987 (nr. 6577) – 25 mei 1989 (nr.6141) – 15 jan 2002 (nr. 768) -  jan 2006) - 21 maart 2021

De huidige statuten zijn neergelegd op de griffie van koophandel te Brugge op 30 september 2021 en zijn gepubliceerd op 7 oktober 2021.

Volgende bestuurders zijn nu benoemd conform de statuten : Johan Kindt, Patrick Kindt, Bruno Vanoverbeke, Verhaeghe Hilde, Casier Stefaan, Tim Philippé, Noémie Wouters, Jill Vanacker, Werner Dietvorst, Maarten Gielen en Verstraete Steven.

Johan Kindt is voorzitter van de Raad van Bestuur, Noémie Wouters is penningmeester, Patrick Kindt is secretaris, Jan Albert is commissaris (niet-bestuurder) en Fernand Casier (mede-oprichter van de club) is ere-lid.

De statuten worden in 2024 herschreven conform het WVV en worden, samen met de nieuw verkozen leden van de Algemene Vergadering en van het Bestuursorgaan, gepubliceerd in de loop van het najaar 2024.  Nieuwe bestuurders vanaf 1 januari 2024 zijn Nick De Wannemaecker, Tom Tanghe en Werner Roelen.  

  

Club Crew - vast personeel

Volgende personen zijn voor het seizoen 2024 aangesteld door de Raad van Bestuur Vereniging.

Arne Kindt, Algemeen (Sporttechnisch) Coördinator:  functie= Algemeen Management van Twins Club, concipiëring en organisatie van de portfolio Twins Club

Fleur Vandekinderen, Administratief Coördinator: functie= Administratief kader van de sportieve werking, communicatie en organisatie secretariaat.

Hanne Monteyne, Lesgever-Coach: functie= Organisatie ledenservice, trainingen, reddingsdienst.  Lesgeven en coachen van sportactiviteiten.

Onze Crew wordt op jaarbasis aangevuld met beachmasters, lesgevers en coaches.

 

Informatienota - Vrijwilligerswerk Twins Club 2024

Twins Club vzw is een vereniging die conform haar missie sport concipieert, organiseert en begeleidt. Hiervoor doet zij beroep op vrijwilligers die onbezoldigd (geen loon) en vrijwillig meehelpen met de organisatie.

Vrijwilligers kunnen dus meehelpen aan:

 • de op- en afbouw van de surfclub,
 • de organisatie van een watersportschool, van een ledenservice en van sportieve clubevents
 • de organisatie van een veilige sportbeoefening.

Twins Club sluit voor haar vrijwilligers een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af en kan ook een vergoeding voorzien door uitbetaling van een forfaitaire kostenvergoeding. 

De vergoeding die de vrijwilligers ontvangen is dus geen loon voor prestaties (er is geen arbeidsovereenkomst): zij is vrij van bijdragen aan de sociale zekerheid en belastingen.

De vergoeding van de club is een tegemoetkoming voor gsm-gebruik, verplaatsingen, beroepskledij, voeding en dranken, sportkledij en sportmaterialen, sporttechnische research, voorbereidingen voor lessen of trainingen, ea....

In 2024 zal elke clubvrijwilliger voor elke dag (6u of meer) prestatie max. € 40,- ontvangen. Op jaarbasis zal de totale forfaitaire vergoeding per persoon maximum € 3047,43,- bedragen (maximale vergoeding Twins Crew). Elke vrijwilliger waakt zelf over zijn vrijgestelde maxima (en geeft dit door aan Twins Club).

De Administratief Coördinator houdt een nominatieve lijst bij met de vergoeding per dag; de vergoedingen worden telkens voor de 6de van iedere maand overgeschreven rekeningnummer van de vrijwilliger (IBAN),conform de voorafgaande en nog niet overgeschreven prestaties?

Voorwaarden zijn de ondertekening van:

 • de informatienota vrijwilligerswerk.
 • het clubcharter (en een correcte opvolging).
 • de ondertekening van de voorafgaande prestaties op de lijst.

Twins Club wil graag nog haar respect voor de vrijwilligers benadrukken. De club wil via aanvullende incentives de inzet en de bereidheid van haar vrijwilligers voor de sportclub verhogen.

 

Clubcharter - Twins Club 2024 - 12 headlines

 1. Onze club organiseert een ledenservice, reddingsdienst, schoolsportdagen, sportkampen en trainingen voor kinderen en jongeren. Wij zoeken sportbeleving, veiligheid, eerlijkheid en inzet, en verwarren inzet niet met veel prestatiedruk in competitieverband. Altijd een beetje relativeren en soul behouden. En vooral dus héél veel sporten.
 2. Respect voor alle leden en alle deelnemers aan sport- en schoolactiviteiten. Niet alle jongeren en kinderen zijn gelijk; respeceer de beleving van iedereen.
 3. Merk machtsmisbruik of pestgedrag op. Elke lesgever, coach of trainer waardeert en beschermt de fysieke en psychische integriteit van elke jongere. Contacteer in alle vertrouwen ons API: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (ook voor problemen onderling).
 4. Focus niet op jezelf, op jouw goesting om te sporten maar help alle deelnemers in de school in hun sportbeoefening.
 5. We organiseren zowel recreatie op instapniveau als competitie voor toppers, maar waarden van soul en fairplay blijven. Vang frustatie en boosheid op en herstel de rust.
 6. Twins Club is een brede club met veel sportdisciplines. Dus sporten fietsers, zeilers, kiters, windsurfers en golfsurfers samen. Speel in op verdraagzaamheid.
 7. Twins Crew is stipt op tijd en draagt zorg voor de outfits, alle sportmaterialen en de clubaccommodaties. Verzorg je outfit, het sportmateriaal en hou de clubaccommodaties netjes.
 8. Respect voor de omgeving; duinen, strand en zee. Zwerfvuil in de club opruimen maakt deel uit van de job op Twins “core-job”, loop dus niet voorbij vuiligheid. Zo blijven we de mooiste.
 9. Twins Club houdt de kerk in het midden en proberen iedereen gemotiveerd aan de slag te houden. Zeg het ons als je een (financiële) regeling niet goed vindt. Twins Club zal elke vergoeding of loon correct en op tijd betalen.
 10. Service geven tijdens de job vanuit een lighouding is taboe.  De fatboys zijn dus voor na de prestaties (na 17u)
 11. De reddingsdienst is gereorganiseerd: we verwijzen naar ons protocol veiligheid op Twins Club voor inzet van onze crew voor een veilige club.
 12. Wie als Twins Crew (in elk verband) functioneert engageert zicht met inzet voor de club en streeft een correcte verhouding tussen prestaties en vrije trijd of vakantie in.  

  

Permanentie Secretariaat

De permanentie van het secretariaat is van 1 mei tot en met 31 oktober: tijdens de permanentie worden e-mails opgevolgd en oproepen via telefoon beantwoord.   Administratief Coördinator is Fleur Vandekinderen:

Contacteer ons secretariaat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 10u tot 12u en van 13u tot 15u op 059/32 03 13.

Clublabels

TWINS CLUB is een door de Wind- en Watersport Federatie een erkende school én een erkende trainingsclub.