Mission Statement

Twins Club wil zoveel als mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen motiveren tot buiten sporten.  De uitvalbasis van Twins Club is het strand van Bredene waar zij alle disciplines van surfsporten (en fietsen) in verschillende organisatievormen het hele jaar wil concipiëren, organiseren en begeleiden. Out of Home focust onze club op deze en andere surfsporten (ski - snowboard) binnen gelijkaardige doelen.

Twins wil haar doel op professionele, aangename en veilige wijze organiseren en kan hiertoe alle middelen, in eigendom of huur, verwerven of gebruiken.

 

 

ClubBestuur

Twins Club vzw - STATUTEN

Publicaties in het belgisch staatsblad :

Eerste publicatie van onze statuten dd 22 april 1986 (registratienr. 11.370 – 86)

Wijzigingen en herverkiezingen bestuurders op 7 mei 1987 (nr. 6577) – 25 mei 1989 (nr.6141) – 15 jan 2002 (nr. 768) -  jan 2006) - 21 maart 2021

De huidige statuten zijn neergelegd op de griffie van koophandel te Brugge op 30 september 2021 en zijn gepubliceerd op 7 oktober 2021.

Volgende bestuurders zijn nu benoemd conform de statuten : Johan Kindt, Patrick Kindt, Bruno Vanoverbeke, Verhaeghe Hilde, Casier Stefaan, Tim Philippé, Noémie Wouters, Jill Vanacker, Werner Dietvorst, Maarten Gielen en Verstraete Steven.

Johan Kindt is voorzitter van de Raad van Bestuur, Noémie Wouters is penningmeester, Patrick Kindt is secretaris, Jan Albert is commissaris (niet-bestuurder) en Fernand Casier (mede-oprichter van de club) is ere-lid.

De statuten worden in 2024 herschreven conform het WVV en worden, samen met de nieuw verkozen leden van de Algemene Vergadering en van het Bestuursorgaan, gepubliceerd in de loop van het najaar 2024.  Nieuwe bestuurders vanaf 1 januari 2024 zijn Nick De Wannemaecker, Tom Tanghe en Werner Roelen.  

  

Club Crew - vast personeel

Volgende personen zijn voor het seizoen 2024 aangesteld door de Raad van Bestuur Vereniging.

Arne Kindt, Algemeen (Sporttechnisch) Coördinator:  functie= Algemeen Management van Twins Club, concipiëring en organisatie van de portfolio Twins Club

Fleur Vandekinderen, Administratief Coördinator: functie= Administratief kader van de sportieve werking, communicatie en organisatie secretariaat.

Hanne Monteyne, Lesgever-Coach: functie= Organisatie ledenservice, trainingen, reddingsdienst.  Lesgeven en coachen van sportactiviteiten.

Onze Crew wordt op jaarbasis aangevuld met beachmasters, lesgevers en coaches.

 

Informatienota - Vrijwilligerswerk Twins Club 2024

Twins Club vzw is een vereniging die conform haar missie sport concipieert, organiseert en begeleidt. Hiervoor doet zij beroep op vrijwilligers die onbezoldigd (geen loon) en vrijwillig meehelpen met de organisatie.

Vrijwilligers kunnen dus meehelpen aan:

 • de op- en afbouw van de surfclub,
 • de organisatie van een watersportschool, van een ledenservice en van sportieve clubevents
 • de organisatie van een veilige sportbeoefening.

Twins Club sluit voor haar vrijwilligers een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af en kan ook een vergoeding voorzien door uitbetaling van een forfaitaire kostenvergoeding. 

De vergoeding die de vrijwilligers ontvangen is dus geen loon voor prestaties (er is geen arbeidsovereenkomst): zij is vrij van bijdragen aan de sociale zekerheid en belastingen.

De vergoeding van de club is een tegemoetkoming voor gsm-gebruik, verplaatsingen, beroepskledij, voeding en dranken, sportkledij en sportmaterialen, sporttechnische research, voorbereidingen voor lessen of trainingen, ea....

In 2024 zal elke clubvrijwilliger voor elke dag (6u of meer) prestatie max. € 40,- ontvangen. Op jaarbasis zal de totale forfaitaire vergoeding per persoon maximum € 3047,43,- bedragen (maximale vergoeding Twins Crew). Elke vrijwilliger waakt zelf over zijn vrijgestelde maxima (en geeft dit door aan Twins Club).

De Administratief Coördinator houdt een nominatieve lijst bij met de vergoeding per dag; de vergoedingen worden telkens voor de 6de van iedere maand overgeschreven rekeningnummer van de vrijwilliger (IBAN),conform de voorafgaande en nog niet overgeschreven prestaties?

Voorwaarden zijn de ondertekening van:

 • de informatienota vrijwilligerswerk.
 • het clubcharter (en een correcte opvolging).
 • de ondertekening van de voorafgaande prestaties op de lijst.

Twins Club wil graag nog haar respect voor de vrijwilligers benadrukken. De club wil via aanvullende incentives de inzet en de bereidheid van haar vrijwilligers voor de sportclub verhogen.

 

Clubcharter - Twins Club 2024 - 12 headlines

 1. Onze club organiseert een ledenservice, reddingsdienst, schoolsportdagen, sportkampen en trainingen voor kinderen en jongeren. Wij zoeken sportbeleving, veiligheid, eerlijkheid en inzet, en verwarren inzet niet met veel prestatiedruk in competitieverband. Altijd een beetje relativeren en soul behouden. En vooral dus héél veel sporten.
 2. Respect voor alle leden en alle deelnemers aan sport- en schoolactiviteiten. Niet alle jongeren en kinderen zijn gelijk; respeceer de beleving van iedereen.
 3. Merk machtsmisbruik of pestgedrag op. Elke lesgever, coach of trainer waardeert en beschermt de fysieke en psychische integriteit van elke jongere. Contacteer in alle vertrouwen ons API: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (ook voor problemen onderling).
 4. Focus niet op jezelf, op jouw goesting om te sporten maar help alle deelnemers in de school in hun sportbeoefening.
 5. We organiseren zowel recreatie op instapniveau als competitie voor toppers, maar waarden van soul en fairplay blijven. Vang frustatie en boosheid op en herstel de rust.
 6. Twins Club is een brede club met veel sportdisciplines. Dus sporten fietsers, zeilers, kiters, windsurfers en golfsurfers samen. Speel in op verdraagzaamheid.
 7. Twins Crew is stipt op tijd en draagt zorg voor de outfits, alle sportmaterialen en de clubaccommodaties. Verzorg je outfit, het sportmateriaal en hou de clubaccommodaties netjes.
 8. Respect voor de omgeving; duinen, strand en zee. Zwerfvuil in de club opruimen maakt deel uit van de job op Twins “core-job”, loop dus niet voorbij vuiligheid. Zo blijven we de mooiste.
 9. Twins Club houdt de kerk in het midden en proberen iedereen gemotiveerd aan de slag te houden. Zeg het ons als je een (financiële) regeling niet goed vindt. Twins Club zal elke vergoeding of loon correct en op tijd betalen.
 10. Service geven tijdens de job vanuit een lighouding is taboe.  De fatboys zijn dus voor na de prestaties (na 17u)
 11. De reddingsdienst is gereorganiseerd: we verwijzen naar ons protocol veiligheid op Twins Club voor inzet van onze crew voor een veilige club.
 12. Wie als Twins Crew (in elk verband) functioneert engageert zicht met inzet voor de club en streeft een correcte verhouding tussen prestaties en vrije trijd of vakantie in.  

 

 

Intern Reglement TWINS CLUB 2024 

 

     1. Lidmaatschap is individueel, per duo of per familie en wordt op jaarbasis afgesloten.

het lidmaatschap van Twins Club loopt over één jaar en is persoonlijk: het loopt van 1 januari tot 31 december in het jaar waarin het lidgeld is overgemaakt. De prijzen van het lidmaatschap kunnen op de site worden afgelezen. De club gedoogt in, elk jaar volgend op het lidmaatschap, de ledenvoordelen (berging en behoud kooi) tot 21 maart. 

De correcte prijzen van lidmaatschap 2024 zijn vermeld op het online inschrijfformulier en in het Twins Magazine 2023-2024.   Het secretariaat volgt een correcte berekening en betaling op.

De clubactiviteiten en hun prijzen worden via de websites, via het clubmagazine en via e-mails aan de leden overgemaakt.

De webcam en het weerstation zijn beschikbaar en functioneel vanaf 31 maart 2019.  

Clubnieuws wordt via TWINS NewsletterFacebook, X en Instagram overgemaakt. Essentiële informatie voor alle leden wordt altijd per newsletter en sociale media doorgestuurd. Inhoud op sociale media worden door het bestuursorgaan opgevolgd. Wie niet conform de waarden en normen van Twins Club en in naam van Twins Club communiceert wordt hierop gewezen.

 

     2. Dagverblijf in de beachclub.

Wie geen lid is van de club kan een tijdelijk lidmaatschap afsluiten. Gedurende één dag heeft hij of zij dan dezelfde voordelen als leden in de beachclub. De prijzen en voorwaarden voor daglidmaatschap zijn in de brochure vermeld. Dagleden plus kunnen hun dagverblijf aanvullen met lessen; prijzen van het surplus zijn in de brochure vermeld. 

Bij het afsluiten van het daglidmaatschap (Shortstay) is een Twins strandlaken voorzien (tegen een waarborg). Zij gebruiken hun strandlaken om de ligbedden, stoelen en/of Fatboys te beschermen (en duiden hun daglidmaatschap).

De dagleden zijn niet verzekerd tijdens het watersporten en krijgen geen lidkaart van de club.

Gasten die zich niet melden aan de beachmaster en gebruik maken van clubmaterialen (ligstoelen, sportmaterialen, surfboards, BBQ-zone ed..) worden daglid en betalen de bijhorende vergoeding.

 

      3. Gebruik van het CLUBHUIS en kortingen in de strandbar

Gebruik van het clubhuis en de surfers bar.

Het clubhuis is vrij toegankelijk voor leden tijdens de openingsuren.  De Peak Lounge is facultatief open voor leden (gebruik MICE heeft voorrang).

Bij verhuring of voorbereiding op huur door bedrijven of groepen is de Peak Lounge niet beschikbaar voor leden. Leden hebben dan geen toegang tot de Peak Lounge en/of de boventerrassen.  Raadpleeg hiervoor de Bar Coördinator (Nathalie).

Eigen dranken, picknick of (bestel)maaltijden ZIJN NIET TOEGELATEN in het Clubhuis of op de terrassen van het Clubhuis. Leden hebben aan de bar geen voorrang in bediening tov gasten.

Honden en wetsuits zijn toegelaten op alle terrassen en in de bar beneden, maar zijn NIET TOEGELATEN in de Peak Lounge.

Roken is enkel toegelaten op de benedenterrassen. In alle andere ruimtes is ROKEN NIET TOEGELATEN.

Leden kunnen snacks, (bestel)maaltijden en eigen dranken gebruiken in de SO-LEDEN (Pergola) zone gebruiken.  De  leden nemen hun vuilnis mee naar huis en kuisen de tafels na gebruik.

Kortingen in de strandbar: All-in Leden krijgen 20% SURPLUS OP DE STORTINGEN OP DE PERSOONLIJKE REKENING; zij kunnen dit pas doen nadat hun ledenbijdrage is overgemaakt.  Jongeren onder 16 jaar kunnen geen rekening openen in de bar en kunnen geen alcohol bestellen. (ook niet wanneer de ouders op het terras zitten).

Via hun rekening kunnen leden consumeren zonder centen-op-zak; alleen stortingen als veelvoud van € 25,- euro kunnen op de barrekening worden gestort (cash of met kaart/gsm)

Elk lid krijgt na afname van zijn rekening een ticket met vermelding van de “huidig saldo”. Die print wordt door leden verplicht opgevraagd aan de kassa. Zo houden de leden zicht op hun consumptiegedrag in de bar.

In geen enkel geval worden kredieten aan de bar toegestaan; bij onvoldoende provisie dient U cash te betalen, hierop wordt geen korting meer verrekend.

Twins Club adviseert het gebruik van bankkaarten (of Apple/Google Pay), bij voorkeur geen Payconiq. Cash blijft toegelaten.

 

       4.  Gebruik van de beachclub door leden.

LEDEN HEBBEN VRIJ EN EXCLUSIEF TOEGANG TOT DE BEACHCLUB.

Nieuw in 2024: Elk volwassen Twins lid krijgt een Twins strandlaken. Het strandlaken dient als bescherming voor de ligzetels, stoelen en Fatboys maar ook als herkenningsmiddel van de leden. Neem het strandlaken dus altijd mee bij een bezoek aan het Beachhouse.  Grootouders, binnen een gezin ingeschreven, betalen een surplus tot volwaardig lid als zij een handdoek willen.

De leden kunnen vrij gebruik maken van de materialen van de beachclub: windzeilen met ligstoelen, ligbedden en klein recreatiegerief. We houden het graag mooi en rustig dus zijn eigen parasols of ligzetels NIET toegelaten. Het materiaal blijft ook steeds binnen de afgebakende zone van de club. 

Gebruik van het Twins strandlaken op de ligbedden of stoelen en het na gebruik terugplaatsen van de ligbedden is verplicht.  

Natte pakken op de ligbedden en ligstoelen zijn uitgesloten. Jongeren, als student of als kind/jongere ingeschreven in het gezin, gebruiken geen ligbedden en ontvangen geen handdoek.

Leden maken vrij gebruik van de FATBOYS. Het is niet toegelaten om te consumeren of te drinken in de fatboys.

 

      5. Gebruik van de sportmaterialen:

Leden kunnen kites, speedsails, landboards, golfsurfboards, sups en kayaks vrij maar zorgvuldig gebruiken. De beachmaster oordeelt over het correct en respectvol gebruik. Onzorgvuldig en opportunistisch gebruik kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van gebruik. 

Leden vanaf 14 jaar kunnen patin à vela en zeilwagens gebruiken tegen een vergoeding (prijzen worden meegedeeld), indien zij het basisniveau surfen of zeilen hebben behaald (basisniveau pasjes). Wie het basisniveau niet heeft, wordt begeleid door een ervaren surfer of zeiler (ouder of lesgever).

De Rafts, Giant Sups en Windsurfboards kunnen alleen door trainingsteams, scholen en groepen worden gebruikt. Leden kunnen hier dus geen gebruik van maken. De trainingsteams hebben voorrang in gebruik van short- en longboards, sup-boards en windsurf-boards (de leden wachten af tot einde training).

Klein recreatiegerief en kinderspeeltuigen zijn vrij in gebruik: alle gebruikte materialen worden aan de beachmaster terugbezorgd of in de speelgoed kabine terug geplaatst.  

Gebruik van materiaal wordt altijd aan de beachmaster gevraagd. 

 

      6. Gebruik van wetsuits en reddingsvesten :

Vrij gebruik van wetsuits en reddingsvesten: wetsuits worden vrij gebruikt door deelnemers aan de trainingsteams en programma's "Out 4a Day" en door jongeren tijdens de stages of op schoolsportdag: na gebruik wordt de wetsuit uitgespoeld en teruggehangen op de plaats.  

Er is GEEN VRIJ GEBRUIK van wetsuits door leden. Wie een wetsuit van de club gebruikt, betaald € 10,- aan de beachmaster. De beachmaster staat open voor vrij gebruik door nieuwe of startende leden en adviseert de aankoop van een eigen wetsuit.

Alle leden en dagleden kunnen vrij gebruik maken van de reddingsvesten van de club. Gebruik van een reddingsvest wordt aan de beachmaster gemeld.

 

       7. Verzekering leden:

Alle leden worden aangesloten bij de Wind- en Watersport Federatie en zijn verzekerd voor surfen en zeilen in al zijn disciplines.  Zij houden zich aan de vigerende wetgeving.  Grootouders worden facultatief aangesloten (enkel zij die nog actief watersporten).

Aansluitend op de verzekering krijgen alle leden een wedstrijdlicentie voor deelname aan officiële wedstrijden: deze licentie wordt door de federatie per e-mail overgemaakt. Check dus zeker ook je SPAMbox. 

 

       8.  Gesloten beachclub - REDDINGSDIENST

De beachclub en school zijn gesloten en sportmateriaal van de club kan niet worden verhuurd, indien op het strand meer dan 23 knopen wind staat (vanaf zes Bf. dus).

De club is 7/7 open bij mooi weer tussen Pasen en Herfst. Contacteer het secretariaat voor openingsuren in voor- en najaar.  Tijdens de zomervakantie (juli & augustus) sluit de school om 19u.  Alle clubmaterialen zijn dan geborgen.  Informeer bij de beachmaster.

De Reddingsboot (+ voertuig) is stand-by aan de waterlijn en tijdens alle weekends tussen Pasen en Herfst.  In de zomermaanden juli en augustus is de Reddingsboot elke dag stand-by (stand-by staat voor inschakelen reddingsdienst binnen de 5 minuten - de club voert een vlag - VHF 13).

Bij continue regen en stormweer bijft de beachclub gesloten en is er ge

Bij een GESLOTEN Beachclub zal elk lid zorgen voor communicatie met het land tijdens het surfen of zeilen. Indien de club OPEN is maar de reddingsdienst niet kan verzekeren (boot en/of voertuig niet beschikbaar) wordt een blauwe vlag gestreken en doet de club beroep op IKWV (gemeentelijke reddingsdienst) of MRCC (kustreddingsdienst op 059/701000 - VHF 16).

Check bij twijfel of de club open of gesloten is via de webcam/weerstation.

 

       9. Klachten

Klachten van leden over de sportieve werking of over het clubpersoneel worden aan het bestuursorgaan (op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) overgemaakt: de club houdt eraan een antwoord binnen de week over te maken.  Klachten van grensoverschrijdend gedrag worden direct aan het API overgemaakt (op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In conflict situaties vallen personeel, crew en bestuur terug op de statuten en het intern reglement van de club. Leden die zich niet naar het intern reglement schikken, worden door de crew of bestuur verwittigd. Bij herhaalde overtredingen kan het lidmaatschap bij beslissing van bestuur worden ontnomen. Dit wordt per schrijven aan het betreffende lid overgemaakt zonder financiële compensatie voor het in het werkingsjaar gestorte lidgeld. 

 

      10. Veilig gedrag tijdens het sporten - REDDINGSDIENST

Alle sporters volgen ten allen tijd de richtlijnen van TWINS CREW op (vlag aan de seinmast voorzien) en houden zich aan de vigerende decreten.

Kinderen tot 12 jaar mogen nooit alleen sporten in zee, moeten altijd door en onder verantwoordelijkheid van hun ouders worden begeleid tijdens het spelen of surfen in de branding.

Jongeren tussen 12 en 14 jaar die geen stage op de club hebben gevolgd of geen brevetten in windsurfen en/of zeilen hebben, moeten door en onder verantwoordelijkheid van hun ouders worden begeleid tijdens het beoefenen van watersporten in de clubzone.  Jongeren vanaf 12 die deel uit maken van een trainingsteam kunnen, na toelating door hun coach, zonder begeleiding van hun ouders sporten op zee.  Bijkomende voorwaarde is dat altijd met minstens 2 jongeren samen wordt gesport.

Bij rode vlag in de badzone kunnen watersporters geen zee kiezen. De club kan bij groene vlag surfers of zeilers die onvoldoende bekwaam zijn, verbieden om op het water te gaan. 

Twins Club plaatst, net als alle andere strandclubs, géén redder aan de waterlijn. Indien een onveilige situatie wordt vastgesteld wordt de beachmaster onmiddellijk verwittigd, hij beoordeeld de situatie en bepaalt de aard van de tussenkomst.

 

      11.  Betalingen van sportieve dienstverlening door Twins Club vzw

Alle betalingen van lidgelden, deelname aan sportkampen, schoolsportdagen en groepsarrangementen via overschrijving of online (ism Ingenico en ism Webhero) gelden volgende regelingen voor herroeping/terugbetalingen:

Op de bijdrage voor LIDMAATSCHAP van een sportclub is GEEN HERROEPING toegelaten. Wie om medische of andere reden na het afsluiten van zijn lidmaatschap geen verder gebruik kan maken van de aangeboden service kan geen aanspraak maken op een volledige of gedeeltelijke terugstorting van zijn ledenbijdrage

Op de bijdragen voor deelname aan de SURFCAMPS voor jongeren is HERROEPING MOGELIJK. De club zal bij ongeschiktheid om medische reden (verplicht overmaken van een medisch attest) 75% van de bijdrage terugstorten bij een opzeg op meer dan één maand voor aanvang van de stage. Wie op minder dan één maand zijn deelname aan een camp opzegt om medische reden krijgt 60% teruggestort.

Op de voorschotten van DAGARRANGEMENT is GEEN HERROEPING mogelijk. Indien na boeking en overmaken van het voorschot een activiteit wordt opgezegd, zal het voorschot niet worden terugbetaald.

 

      12.  Regelingen voor gebruikers van kooien/boxen in het Beachhouse

De boxen kunnen alleen door leden worden gehuurd; bij ingebruikname zijn lidgeld en huurgeld kooi op de rekening van Twins Club overgeschreven. Elke huur loopt over één seizoen en eindigt telkens op 21 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de huur is betaald.

De boxen worden alleen met clubsloten afgesloten; het nummer is door de eigenaar én de beachmaster gekend en is genoteerd op dit reglement. Eigen aangebrachte sloten zullen, zonder dat de huurder een vergoeding kan vragen, door de beachmaster worden verwijderd.

Het aanbrengen van schrijfsels, belettering of bestickering is niet toegelaten. In de kooi mag een eigen inrichting worden voorzien die zonder schade aan de wanden kan worden verwijderd. Wie stickers op de kooi aanbrengt, wordt gevraagd ze te verwijderen.

De huurder brengt per mail de inventaris van zijn kooi over op het secretariaat; het stockeren is exclusief voor zeil- of surftuigen en voor technische outfits; stockage van speelgoed, vuurpijlen, strandgerief (parasols), doping en voedsel is niet toegelaten. De beachmaster zal op eigen initiatief dit soort materialen uit de kooien verwijderen. De huurder kan hiervoor geen schadevergoeding vragen.

De huurder kan zijn box delen met maximaal één ander lid; beide leden brengen het secretariaat hiervan op de hoogte. De inventaris van het materiaal is opgesplitst onder beide leden. 

Er is door de club een verzekering tegen brand en storm afgesloten en er zijn camera's op de inkomdeuren opgesteld met 24/24u opnames. Er is géén verzekering tegen diefstal en waterschade: leden kunnen hiervoor desnoods zelf initiatieven nemen. De brandverzekering impliceert een inventaris van alle materiaal in de kooien.

De toegang via een eigen badge kan voor leden. De badges wordt elk jaar geactiveerd na het betalen van het huurgeld: voor die activatie wordt € 25,- op jaarbasis betaald. Voor een eerste badge of bij verlies van de badge wordt € 20,- waarborg gevraagd. De toewijzing van de kooi, de activatie van de badge en het verkrijgen van een slot is op het strand en in overleg met de Sporttechnisch Coördinator. 

Elk lid sluit zijn kooi en de toegang tot de. kooien.  Denk eraan als je als laatste het strand verlaat.

Wie zich niet aan het reglement houdt, wordt hierover aangesproken; indien het reglement blijvend wordt overtreden zal een ingebrekestelling worden overgemaakt en dient de kooi te worden ontruimd. Hierbij wordt geen terugbetaling van (een deel van) het huurgeld voorzien.

De actieve leden hebben toegang tot het sanitair en de douches; de toegang tot de douches en toiletten wordt door de club geregeld: de warme binnendouches worden bij mooi en warm weer worden afgesloten (de nieuwe stranddouches zijn altijd beschikbaar).

 

Permanentie Secretariaat

De permanentie van het secretariaat is van 1 mei tot en met 31 oktober: tijdens de permanentie worden e-mails opgevolgd en oproepen via telefoon beantwoord.   Administratief Coördinator is Fleur Vandekinderen:

Contacteer ons secretariaat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 10u tot 12u en van 13u tot 15u op 059/32 03 13.

Clublabels

TWINS CLUB is een door de Wind- en Watersport Federatie een erkende school én een erkende trainingsclub.